KUTATÁSOK | Az informatikai vezetők szerepe
Az informatikai vezetők szerepe
2017-03-13 11:19:00Bevezető

Deloitte
Fordulóponthoz érkezett az informatikai vezetők szerepe a Deloitte szerint.

A Deloitte, informatikai vezetők (CIO) körében végrehajtott globális felmérése rávilágít azokra a tényezőkre, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a technológiai vezetők sikerrel feleljenek meg a digitális transzformáció által támasztott követelményeknek, és biztosan a legnagyobb értéket tudják teremteni a vállalataik számára.

A Deloitte kiemelt figyelemmel követi, és a digitális átállás szakértőjeként prognosztizálja a vállalatok digitális transzformációjával, a modern kor diktálta ügyféligények változásaival járó legfontosabb feladatokat. Ennek a törekvésnek az újabb állomásaként a Deloitte mélyinterjúk és online megkérdezés során, 48 országból és 23 iparági szegmensből, összesen több mint 1200 informatikai igazgató véleményét kérte ki a témában. A digitális technológiákkal kapcsolatos összképet ugyanis igazán az informatikai vezetők ismerik. A Deloitte ezért úgy véli, hogy az informatikai igazgató az összes felsővezető közül a legalkalmasabb arra, hogy támogassa a szervezet egészére kiterjeszteni a digitális technológiákat.

Az üzleti környezettől függően azonban más és más lehet a digitális átalakulás felé vezető út, amelyet az informatikai vezetőknek végig kell járniuk. A digitális technológia definíciója pedig alapvetően az üzleti igénytől függ, nem pedig az iparági besorolástól: egy egészségügyi szolgáltató cég számára például a digitális átalakulás olyan technológia alkalmazását jelentheti, amellyel hatékonyabbá válhat a gyógyítás, míg egy B2B piacon tevékenykedő cég esetében a digitális technológia az ellátási láncon belüli hatékonyság és a döntéshozatali folyamatok javítását szolgálhatja.

Kigyós Zsuzsa, a Deloitte Zrt. tanácsadás üzletágának igazgatója kiemelte: "A felmérésünk eredményei szerint az informatikai igazgatók egy része úgy tekint a digitális technológiára, mint tisztán az ügyfelekkel történő kapcsolattartást segítő eszközre - azonban ez csupán a "digitális jéghegy" csúcsa. A digitális technológia alapjaiban változtatja meg és alakítja át az üzleti modelleket és a bevételi forrásokat, a digitális átállás így a cégek számára a növekedés motorjává válhat. Ehhez a technológiákat az üzleti tevékenység minden területén integrálni kell, és ez a megközelítés merőben újfajta szerepet kíván meg az informatikai vezetőktől is."

A digitális technológiára való áttéréshez gyökeres változtatásokra van szükség nem csak az ügyféllel közvetlenül érintkező rendszerek, hanem a támogató technológiák, valamint az informatikai kultúra, szaktudás és képességek terén egyaránt. Mielőtt azonban erre sor kerülhetne, az informatikai vezetőknek tovább kell fejleszteniük a digitális rendszereiket, egyben pótlólagos beruházásokat kell végrehajtaniuk.
 
  • A megkérdezettek 28%-a digitális funkciók szempontjából az átlagosnál gyengébbnek tartotta a cége IT tevékenységét, különösen az ügyfél- és a digitális élmény, valamint az adatelemzés terén.
  • Az informatikai vezetők 20%-a nyilatkozta, hogy a szükségesnél kevesebb befektetést fordítanak feltörekvő technológiákra és adatelemzésre.


Ahhoz, hogy az informatikai vezetők értéket tudjanak teremteni, olyan IT képességeket kell kialakítaniuk, amelyek összhangban vannak a legfontosabb üzleti prioritásokkal. Saját bevallásuk szerint az öt legfontosabb prioritást a vevők, a növekedés, a teljesítmény, a költséggazdálkodás és az innováció jelenti. Az üzleti prioritásokon túl azonban olyan elvárásoknak is meg kell felelniük, amelyeket a vállalkozás az IT tevékenységgel szemben támaszt: ilyenek például a kiberbiztonság, az üzleti folyamatok fejlesztése, a költségcsökkentés, illetve az informatikai rendszerek karbantartása.

A felmérés eredményei alapján azonban az IT tevékenységgel szembeni elvárások és az IT képességek több területen sincsenek összhangban, így többek között az ügyfélfókusz, a technológiaalapú növekedés és az üzleti innováció területén sem.
 
  • A megkérdezett informatikai igazgatók 57%-a úgy nyilatkozott, hogy a vevők jelentik az első számú prioritást a cégük számára, mégis, a válaszadóknak csak kevesebb mint fele (45%) vett részt aktívan a vásárlói élmény kialakításában, illetve működött közre az ügyfélszerzésben, az ügyfelek megtartásában és az ügyfélhűség erősítésében (44%).
  • Sőt, annak ellenére, hogy az informatikai igazgatók 78%-a állította, hogy az IT tevékenység és az üzleti stratégia összhangja kritikus szempont a sikeresség szempontjából, mindössze 5%-uk volt azon a véleményen, hogy mindez a saját IT osztályuk legnagyobb erősségei között szerepelt.


"Az informatikai vezetők számára a digitális átállás kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy egy IT megoldásokon alapuló stratégiai összhang megteremtésén dolgozzanak. Ahhoz, hogy az informatikai igazgatók lépést tudjanak tartani a gyorsan változó üzleti igényekkel, olyan IT képességeket kell kialakítaniuk, amelyek értéket teremtenek a vállalkozás számára: fejleszteniük kell a személyes kompetenciáikat, el kell mélyíteniük a kapcsolatukat más felsővezetőkkel, és képezniük, illetve fejleszteniük kell a szakembereiket és csapataikat" - tette hozzá Kigyós Zsuzsa.